Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος)

ποστολή του εργαστηρίου είναι να παρέχει τη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και διοικητική υποστήριξη για τη με κάθε τρόπο προώθηση της έρευνας και των επιστημονικών ανταλλαγών στις κατευθύνσεις που έχουν σχέση με τις ποσοτικές μεθόδους και τις θεωρίες της διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών.
Από τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου ξεχωρίζουν:

  1. Η διοργάνωση ενός πολύ μεγάλου διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο International Conference on the Teaching of Mathematics (3-6 Ιουλίου 1988). Στο Συνέδριο πήραν μέρος περίπου 320 σύνεδροι από 53 χώρες. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης σε έκταση έρευνας που έγινε ποτέ σε διεθνές επίπεδο με θέμα τις μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών (δείγμα 500.000 μαθητών). Τα πρακτικά του Συνεδρίου εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Wiley.
  2. Η εκτέλεση ενός χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ύψους 125.000.000 δρχ. Μέσω του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα εργαστήριο πολυμέσων, υποστηρίχθηκε η διοργάνωση πολλών συνεδρίων και θερινών Σχολείων, αγοράστηκαν πάνω από 2000 βιβλία καθώς και λογισμικό και βάσεις δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πολλών καθηγητών στο Τμήμα αλλά και φοιτητών του Τμήματος σε συνέδρια. Επίσης, έγινε αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και δημιουργήθηκαν οδηγοί ασκήσεων σε μορφή HTML, προσβάσιμοι στους φοιτητές μέσω του διαδικτύου.

Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος)